Formularz ST.07 (Liczba i wartość wykonanych transakcji płatniczych, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość strat poniesionych agenta rozliczeniowego i akceptantów spowodowanych tymi transakcjami)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 7 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2022 r.