Formularz PD.03 (Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych umożliwiających przechowywanie pieniądza elektronicznego wydanych przez wydawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartość pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 7 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2022 r.