Formularz odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 6 maja 2023 r.