Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i... - OpenLEX

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 5 sierpnia 2020 r. do: 31 grudnia 2023 r.