Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 25 czerwca 2003 r. do: 12 lipca 2018 r.

Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części.

Pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej instytucji obowiązanej. W przypadku istnienia jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej należy wypełnić dodatkowo część drugą formularza.

Pola formularza identyfikacyjnego wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub pismem maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).

W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.

W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.

Wszelkie daty mają strukturę; rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).