Formularz FN.20 (Liczba i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych i zarejestrowanych w bankomatach, naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat poniesionych przez właściciela bankomatu)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 8 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2022 r.