Forma graficzna rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 12 stycznia 2002 r. do: 23 stycznia 2018 r.