EQW Świadectwo urzędowe do celów wprowadzania na terytorium Unii świeżego mięsa zwierząt łownych jednokopytnych należących do podrodzaju hippotigris (zebra) przeznaczonego do spożycia przez ludzi z wyłączeniem podrobów, mięsa mielonego i mięsa oddzielonego mechanicznie

Wzory

EQW

Wzór aktualny
Wersja od: 16 lipca 2022 r.