EL/WUDJ/1 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - OpenLEX

EL/WUDJ/1 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wzory

EL/WUDJ/1

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 lipca 2019 r. do: 13 lipca 2022 r.