Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych. D - egzemplarz przeznaczony dla podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 października 2018 r. do: 31 grudnia 2020 r.