Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.