Deklaracja zgodności z typem

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 2 listopada 2020 r.