Deklaracja wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od pośrednika kredytu hipotecznego - OpenLEX

Deklaracja wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od pośrednika kredytu hipotecznego

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 25 czerwca 2021 r.