Deklaracja powszechnego towarzystwa emerytalnego o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego za rok 2019 pomniejszonej o kwotę zaliczek za rok 2019 oraz o wysokości pierwszej części wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego za rok 2020

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 20 listopada 2020 r.