Deklaracja o wysokości wpłaty od krajowej instytucji pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 29 kwietnia 2020 r.