Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku na pokrycie kosztów nadzoru

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 18 października 2019 r.