Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 19 listopada 2022 r.