Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 29 czerwca 2019 r. do: 18 listopada 2022 r.