Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) - OpenLEX

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 29 czerwca 2019 r.