DEK-R Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat

Wzory

DEK-R

Wzór aktualny
Wersja od: 25 maja 2023 r.