Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen / wizy krajowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 29 kwietnia 2022 r.