Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen / wizy krajowej - OpenLEX

Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen / wizy krajowej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 maja 2021 r.