Decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 czerwca 2021 r.