Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 czerwca 2021 r. do: 28 kwietnia 2022 r.