DAIRY- PRODUCTS-ST Świadectwo zdrowia zwierząt/Świadectwo urzędowe do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko innemu niż pasteryzacja

Wzory

DAIRY- PRODUCTS-ST

Wzór aktualny
Wersja od: 16 lipca 2022 r.