CIT-ST (8) Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wzory

CIT-ST (8)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 13 marca 2021 r. do: 31 marca 2022 r.