CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wzory

CIT-ST (7)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2008 r. do: 31 grudnia 2021 r.