CIT-ST (5) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wzory

CIT-ST (5)

Wzór nieaktualny
Wersja od: 1 stycznia 2004 r. do: 31 grudnia 2007 r.