CIT/KW (3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek za rok podatkowy

Wzory

CIT/KW (3)

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.