CIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do... - OpenLEX

CIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

Wzory

CIT-ISN (1)

Wzór aktualny
Wersja od: 28 stycznia 2021 r.