CIT-8B (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Wzory

CIT-8B (3)

| Wzór nieaktualny
do: 31 grudnia 2003 r.