BZS Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na... - OpenLEX

BZS Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wzory

BZS

Wzór aktualny
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r.