Bilans jednostki mikro - OpenLEX

Bilans jednostki mikro

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 5 września 2014 r. do: 22 września 2015 r.

Pomimo obowiązywania powyższego wzoru do 22 września 2015 r. może być on stosowany do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się po 23 września 2015 r., a więc do sprawozdań za 2015 r.

Zmienione przepisy ustawy o rachunkowości mają bowiem zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2016 r. lub później.