Bilans jednostki małej - OpenLEX

Bilans jednostki małej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 23 września 2015 r.

Bilans dla jednostek małych jest sporządzany po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2016 r. lub później. Jednostki mogą, jeśli chcą, sporządzić te sprawozdania już za rok obrotowy kończący się po 23 września 2015 r., a więc za rok 2015.

W przypadku jednostek, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o rachunkowości zachowują one swoją aktualność mimo wprowadzonych zmian.