AZ-IB Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Wzory

AZ-IB

Wzór aktualny
Wersja od: 29 marca 2022 r.