ART/6e Świadectwo promocyjne szkoły artystycznej dla uczniów klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

Wzory

ART/6e

Wzór aktualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.