ART/6d Świadectwo promocyjne szkoły artystycznej dla uczniów klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

Wzory

ART/6d

Wzór aktualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.