ART/4b Świadectwo promocyjne szkoły artystycznej dla uczniów klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie uzyskali promocji do klasy bezpośrednio wyższej

Wzory

ART/4b

Wzór aktualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.