AKC-UA (2) Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną stawka zerowa

Wzory

AKC-UA (2)

Wzór aktualny
Wersja od: 13 lutego 2023 r.