AKC-RU/A Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

Wzory

AKC-RU/A

Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.