A0203 (Należności od instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych)

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 2 stycznia 2012 r. do: 31 maja 2017 r.