Procedura ustalania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanej szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż... - OpenLEX

Piszko Agata, Procedura ustalania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanej szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Wzory procedur
Opublikowano: ABC
Status: Aktualne
Autor:

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.