Procedura udzielenia urlopów rodzicielskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym - OpenLEX

Lesińska Joanna, Procedura udzielenia urlopów rodzicielskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

Wzory procedur
Opublikowano: ABC
Status: Aktualne
Autor:

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.