Lesińska Joanna, Procedura udzielania nauczycielom zwolnień od pracy innych niż urlopy

Wzory procedur
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualne
Autor:

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.