31 maja - przekazywanie przez zarządy województw i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - za poprzedni miesiąc, na rachunki bankowe NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin

Ważne terminy
Data publikacji: 31 maja 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.