31 maja - przekazywanie przez Wody Polskie wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - w części stanowiącej przychód NFOŚiGW na rachunek bankowy tego Funduszu, za poprzedni miesiąc

Ważne terminy
Data publikacji: 31 maja 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.