31 maja - przekazywanie przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ministrowi właściwemu ds. środowiska do zatwierdzenia planu prac państwowej służby geologicznej

Ważne terminy
Data publikacji: 31 maja 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.