31 maja - przekazywanie przez gminy wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - w części stanowiącej przychód Wód Polskich, na rachunek bankowy Wód Polskich, za poprzedni miesiąc

Ważne terminy
Data publikacji: 31 maja 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.