3 czerwca - wpisywanie kąpieliska do ewidencji kąpielisk lub aktualizowanie ewidencji kąpielisk

Ważne terminy
Data publikacji: 3 czerwca 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.