26 maja - poinformowanie nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia

Ważne terminy
Data publikacji: 26 maja 2023 r.

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.