Zwrotu jakich kosztów może dochodzić gmina od mieszkańca DPS, za którego ponosiła opłatę zastępczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2015 r.

PYTANIE

Gmina wnosiła za osobę w DPS opłatę zastępczą, gdyż ta nie płaciła 70%. Zawiadomiono o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wnoszonych zastępczo opłat przez gminę (art. 61 § 4 k.p.a.). DPS przeprowadził wywiad aktualizacyjny. Wydano decyzję o ustaleniu wysokości opłat zastępczo poniesionych przez gminę. Pani odebrała decyzję i złożyła pismo do OPS o umorzenie opłat zastępczych. OPS odmówił umorzenia. Doszło do odwołania. SKO uchyliło decyzję o ustaleniu wysokości opłat poniesionych zastępczo przez gminę oraz umorzyło postępowanie w całości na podst. art. 105 § 1 k.p.a. W chili obecnej Pani nie przebywa w DPS więc miałaby z czego spłacić.

Jaki błąd został popełniony w postępowaniu?

Co po kolei należy teraz zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX